Usługi Teleinformatyczne TELEKOM DG z siedzibą w Słupsku jest firmą specjalizującą się w wykonywaniu robót teletechnicznych.

Przedsiębiorstwo nasze powstało w 2003 roku jako Usługi Teleinformatyczne TELEKOM DG. W okresie najbardziej intensywnego rozwoju telekomunikacji w naszym regionie, zdobyło wysoką i ugruntowaną pozycję na rynku dzięki jakości świadczonych usług.

W ostatnim okresie firma Usługi Teleinformatyczne TELEKOM DG znacznie rozbudowała swoje zaplecze techniczne, a dzięki zdobytemu doświadczeniu i stałym szkoleniom posiada wysokokwalifikowanych pracowników. Kadra dysponuje wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia robót teletechnicznych oraz budowlanych.